TAULELL

   2LLUITA png       

Una sol·lució

Què proposem?

Promoure un front format per tots els sindicats que es van presentar a les eleccions sindicals del 2019 i es continuï la negociació dels temes que hi havia sobre la taula abans de les eleccions amb aquest front sindical. 

 

una solucio

 

Avís legal