TAULELL

   2LLUITA png       

 

logocapweb

 

 

CONSELL DE LA POLICIA DE 30-01-2015

A continuació us fem 5 cèntims del més rellevant del que s’ha tractat a la reunió de Consell d’avui.

- Ens han presentat el Codi d’Ètica. Un recull de bons desitjos i intencions que ha costat molts diners en forma de sous, TREBALL D’UN ANY DE DIVERSES PERSONES, diuen.
- ACCÉS I PROMOCIÓ. Volen fer aquest any una convocatòria d’accés a mosso i de promoció a caporal i sergent, però, no ho tenen concretat.
- Se’ns informa que l’acord sobre nous horaris ja està signat amb SAP-UGT, AFICME I SICME. Molt simptomàtic el discurs del Conseller: EL PACTE ÉS UN PUNT I SEGUIT CAL DESENVOLUPAR TOT EL SEU CONTINGUT. Ens temem que, lamentablement per aquest col·lectiu, les diverses declaracions d’intencions que conté el pacte, enlloc de negociar-se en obert, en blanc, amb la presència de totes les organitzacions representatives, es negociarà NOMÉS amb els signants del pacte, cosa que, al nostre entendre, és un atac directe a la democràcia i pluralitat sindical, un menysteniment al sistema representatiu, quelcom perjudicial pel resultat final i pel col·lectiu. En fi, esperem equivocarnos.
- Ens confirmen el pagament dels 44 dies de la paga del 2012 a la nòmina de març, un 24’04 % d’una paga extra.
- ALARMA ANTITERRORISTA. Expliquen les mesures que van dictar per escrit.
- Informen sobre el lliurament progressiu d’armilles i guants.
- Informen sobre lliurament de cascs (abril) i armilles (2016) a trànsit.
- Informen que ja hi ha un esborrany fet sobre la jubilació anticipada de mossos.
Hem demanat que se’ns faci arribar una còpia ja que desconeixem el contingut i no ens han deixat participar en res.
- En torn obert de paraules es fan diverses queixes i reclamacions, però, sense cap resposta positiva.

SALUT !
Enric ALSINA ILLA, SG del SAME. Catalunya a 30-01-2015

Avís legal