TAULELL

   2LLUITA png       

Registrat l'escrit al DG per l'incompliment de l'acord amb l'aplicació del Q5.

Amb l’entrada del quadrant Q5 a les zones on hi havia el Q5M, en algunes destinacions, s’està obligant als agents a restar fins l'hora i mitja, sense vehicle ni portàtil, una vegada el torn entrant ja ha realitzat el relleu. Això no és correcte ja que existeix un acord entre sindicats i administració on  a l’apartat 3, diu;

-Els relleus es realitzaran en el temps mínim indispensable, sempre que no restin operativitat al servei.

 La jornada de treball planificada del funcionari, es considerarà acomplerta un cop efectuat el relleu

 

 Per aquest motiu SAME ha registrat el següent escrit.

 

 

 

Acord:

 

 

 

 


 

 

Avís legal