Assegurança per baixes i accidents

 

logocapweb

 

                                                                   

                                       ASSEGURANÇA BAIXES 2017

 

Pel 2017 l’assegurança de baixes pels nostres afiliats tindrà les següents característiques:

- Preu de la pòlissa anual: 49 euros.

 

- Cobertura de 28 euros per cada dia de baixa.

 

- Mínim de 4 dies de baixa per cobrar des del primer.

 

- El dia que s’agafa l’alta no l’indemnitzen.

 

Altres cobertures

Mort per accident no laboral 9000 euros

 

Invalidesa permanent per acct. no laboral 9000 euros

Despeses de sepeli per accident no laboral 3.500 €

 

Límit màxim per assegurat i any (I.T.) 840 €

 

Atenció psicològica a beneficiaris 600 €

 

Les altes pel dia 1 del mes següent en donen el dia 19 del mes anterior. Els qui vulgueu donar-vos d’alta a partir de l’1 de gener del 2017 heu

d’ingressar la prima al compte bancari ES11 2100 8149 47 0200032590 abans del dia 19-12-2016 posant en concepte el vostre nom i alta a pòlissa

ILT. Per més detalls podeu consultar-nos. Aprofitem per informar-vos que hem canviat la pòlissa de cobertura de suspensió de feina i sou, ara tenim

la companyia DAS.

 

 

SALUT !

Enric ALSINA ILLA, SG del SAME. Catalunya a 02-12-2016

 

 

                                                           SAME + x -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avís legal